W tym roku mija 30 rocznica pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce.
Zapoznamy się z ich historią ze szczególnym uwzględnieniem historii Nowej Huty. (Materiały zostały zebrane w formie osi czasu – proszę poczekać na jej załadownie)